Innovasjon
Utvikling.

Design without Borders anerkjenner at innovasjon er et viktig element i økonomisk og sosial utvikling; innovasjon muliggjør utvikling av mer inkluderende produkter og tjenester, med økt produktivitet og effektivitet. Innovasjon gjør det mulig å skape nye jobber med flere muligheter, for kontinuerlig å få mer kunnskap, lære nye ferdigheter og øke nivået på inntekt for arbeidstakere. I løpet av de siste 20 årene har DwB forpliktet seg til å drive, og støtte innovasjon globalt for å takle utfordringer innen ulike områder.